تبلیغات
منبع کلیه موضوعات روانشناسی - دیدگاه آلفرد آدلر در مورد عزت نفس

دیدگاه آلفرد آدلر در مورد عزت نفس

جمعه 21 مهر 1391  02:38 ب.ظ

نوع مطلب :اعتماد به نفس و عزت نفس ،دیدگاه آلفرد آدلردر مورد عزت نفس

مباحثی از روان شناسی  كه اختصاصاً به عزت نفس می پردازد و آن را به عنوان یك متغیر با نفوذ و با اهمیت عنوان می نماید, تئوری شخصیتی است كه آدلر ارائه نموده است. آدلر اگر چه كاربرد عزت نفس را در درمان و بسط و توضیح تئوری اش بكار می گیرد اما به وضوح, اهمیت عزت نفس را دریافت نموده است (اسمیت, 1987, ص 32). آدلر مكتب خود را "روان شناسی فردی" نامید و نخستین كسی بود كه جنبه اجتماعی بودن آدمی را بیان كرد وی در كتاب اصول تجربی و نظری روان شناسی فردی خود, بر اعمال و رفتار آدمی كه زاییده كششهای اجتماعی است تاكید می نماید, روان شناسی آدلری تاكید می كند كه تعارض از درون شخصیت سرچشمه نمی گیرد بلكه بین شخصیت و جهان اجتماغی فرد است (منصور, 1379, ص 11). نكات بارز نظریات آدلر و كمك های وی در چند مورد خلاصه می شود: یكی از كمك های معنوی آدلر به روان شناسی مفهومی است كه او از عفده حقارت بدست داده است. عقده حقارت و تلاش در راه تفوق و برتری, نقطه شروع "شیوه زندگی" است. دومین كمك آدلر تاكید بر كیفیت محیط خانواده و شبكه روبط اجتماعی افراد خانواده است. رد مفهوم دو بعدی خود آگاهی و نا خود آگاهی و اعتقاد به اینكه انسان موجودی خود آگاه است و معمولاً از علل رفتار و هویت خویش آگاهی دارد و در نهایت "من خلاقه" كه بر غنای روان شناسی فردی اشاره دارد كه به نظر آدلر هسته اصلی و اساسی تحقق نفس و بی همتای شخصیت است از جمله خطوط عمده روان شناسی فردی آدلر می باشد (شفیع آبادی و ناصری, 1375, ص 93). خود خلاق یك نظام شخصی و ذهنی است كه تجربه های فرد را تعبیر می كند, به آنها معنا می بخشد و از طریق جستجو و تحقیق, اقدام به خلق آنها می نماید تا شیوه زندگی كه منحصر به خودش می باشد, محقق سازد. خود خلاق ویژگی هایی چون وحدت, ثبات و فردیت به شخصیت می بخشد و سرچشمه فعال زندگی است (هال, 1379, ص 18). آدلر, ساخت شخصیت را ارثی نمی داند بلكه اكتسابی می داند. پس از تولد, طفل تا زمانی كه شخصیت وی به طرف معینی جهت گیری نكرده می داند با آن چكار باید كند. خط راهنمود دهنده كه شخصیت در نخستین سال های زندگی برای خود تدارك می بینند, همانا هشیار شدن به تجهیزات سرشتی, نقیصه های خود, ناثیر محیط اطراف و به كار گرفته شدن این مصالح توسط نیروی خلاق فرد است كه در یك طرح و هدف, در ساخت شخصیتی كه هدف خاص خود را دارد, همگرا  می شود (منصور, 1379, ص 12).

شیوه زندگی, تركیبی مشخص و منحصر به فرد از انگیزه ها, خصلت ها, علایق و ارزش هاست كه در هر عملی كه فرد انجام می دهد تجلی می شود كه تعیین كننده نحوه اندیشیدن, آموختن و رفتار كردن است (هال, 1379, ص 19). بنابراین این طرح از پیش تعیین شده كه زیر بنای تمام زندگی روانی را تشكیل می دهد و تمام رفتار فرد از آن نشات می گیرد, در سال های نخست زندگی فراهم می شود كه نقطه عطف آن بر نحوه كیفیت روابط والدین و كودك استوار می شود. رابطه بین مادر وكودك, تماس بدنی و روانی به هنگام شستشو, نظافت و لبخند ها و واكنش های كودك, در تحكیم روابط مادر و كودك بسیاری اساسی است در این مقطع زمانی, شرایط باید به گونه ای فراهم شود كه فرد متوجه ارزش شخصی و قدرت خویش شود و در نتیجه آن تمایل به تسلط یافتن كه در نهاد هر كسی نهفته است ارضا می گردد. موفقیت ها, توانایی های و عمل چیزی جز اثبات شخصیت واحساس مهمتری نیست (منصور, 1379, ص 17). اعتقادات مربوط به شیوه زندگی به چهار گروه تقسیم می شود:

1- مفهوم خود یا خویشتن پنداری یعنی اعتقاد به اینكه "من كه هستم".

2- "خود" آرمانی یا اعتقاد به اینكه "من چه باید باشم" یا "مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران باشم".

3- اعتقادات اخلاقی یعنی مجموعه ای از چیزهایی كه فرد درست یا نادرست می داند (شفیع آبادی و ناصری, 1375, ص 94).

بنابراین شالوده شیوه زندگی فرد از همان اوان كودكی ریخته می شود و فرد بنا به ویژگی و كیفیت سه عامل بدنی, روانی و اجتماعی, شیوه خاصی برای برتری  جویی و جبران احساس حقارت در پیش می گیرد كه بندرت در سال های بعدی زندگی دگرگون می شود. برتری جوئی تسلط بر دیگران  و كسب امتیازات اجتماعی نیست بلكه وحدت بخشیدن به شخصیت است و كوششی است برای آنكه شخص بهتر و كاملتر شود, استعداد ذاتی و بالقوه خود را بالفعل گرداند, به عبارتی برتری جویی از نظر "آدلر" گام برداری در راه كمال خود می باشد (سیاسی, 1374, ص 112).

علل احساس كهتری از دید آدلر:

علل احساس كهتری را می توان اجمالاً به سه دسته تقسیم كرد:

الف: محیط:

عامل اصلی كه موجب احساس كهتری می شود, محیط خانواده از اهم آن است. مقایسه های نادرست, فرزندان بزرگ را بچه پنداشتن, تحقیر كردن, دامن زدن به رقابت ها, زیاده از حد از فرزند خواستن و از سویی دیگر نازپروردگی همگی از عواملی هستند كه موجب ایجاد احساس خود كهتری می شوند. در وهله نخست محیط خانوادگی غالباً نقش مساعدی ایفا می نماید و احساس كهتری را كه در بدو امری عادی است به طرز نامطلوبی تند وتیز می كند. مساله اكثر پدران و مادران خود خواه و مغرور كه می خواهند حتماً فرزند آنان در شمار نوابغ باشد مرتباً او را با سایر افراد خانواده و یا فرزندان همسایه و یا دوستان درخشانتر او مقایسه می كنند و او را در عذاب سرزنشی می گذارند كه چرا همسان و همتراز آنان نیست. گاهی برادران و خواهران بزرگتر, خواهر یا برادر كوچك خود را دائماً به چه می پندارند و آنان را هیچ می شمارند و خصوصاً اگر با استعداد تر باشند  آن وقت بر اساس یك نوع حسادت ناآگاهانه دائماً ایشان را تحقیر می كنند. بطور كلی نباید از انسان بیش از آنچه در توانایی اوست, انتظار داشت در غیر این صورت همواره محكوم به قبول این فكر است كه هیچ گاه نتیجه رضایت بخشی بدست نیاورده و از كوشش خود حاصلی بر نگرفته است. مهم تر آنكه احساس می كنند, تنها دیگران راضی نمی نماید بلكه رضایت خاطر خود را نیز فراهم نیاورده است و در نتیجه هر بار عمیق تر از پیش این مساله در ذهن وی ریشه می دواند كه از سطح و طراز عادی و طبیعی پایین تر است. همچنین اگر به فردی در آغاز زندگی این فرصت داده شود كه در موقعیت های بسیار آسانی مرتباً غوطه ور گردد این حالت نیز بر خلاف انتظار وی را به سوی كهتری هدایت می كند زیرا آنچه كه احساس اعتمادی كه بدین ترتیب بدست آورده است در برابر موقعیت های جدید متزلزل شود آن وقت احساس می كند كه تا آن زمان در اشتباه به سر می برده و دریچه چشم او بر روی حقایق گشوده می شود. بدین دلیل و به دلایلی نظیر آن, كودكانی كه در خانه عزیز دردانه اند و پدر و مادر پروانه وار به دور آنان می چرخند, غالباً با احساس كهتری رو به رو می شوند. زیرا پس از بهشتی كه در آن سرمست بسر برده اند, اولین روز مدرسه برای آنان آغاز مصیبت بزرگی است انگار از بهشت به دوزخ عدم گذاشته اند. در واقع اینها در اولین برخورد با محیط خارج از  خانواده چون نمی توانند به توقعات محیط جدید پاسخ دهنند و خویش را سازگار نمایند, احساس كهتری می كنند.

ب: كهتری واقعی بدنی یا روانی:

كودكانی كه نقایص جسمانی و بدنی دارند و از معلولیت ها در رنج می باشند, مورد ناراحتی والدین و تحقیر همكلاسان و دوستان واقع می شوند كه می تواند به احساس حقارت بدنی یا روانی منجر شود. یك نقص عضو ممكن است بسیار ناچیز باشد اما چگونگی برداشت و اهمیت دادن به آن برای طقل مهم است.

ج: محرومیت از محبت و به خود رها شدگی:

آدلر تاكید فراوانی به این جنبه می نماید كه بیانگر اهمیت و نقش عامل نخستین (محیط) است.

مادر باید در برداشت عاطفی كودك, به عنوان پشتوانه امنیت خاطر و جلب اعتماد تو قرار گیرد. از محبت مادرانی كه جوانه احساس همبستگی و تعاون بارور می شود. این دسته عوامل, ایجاد كننده احساس كهتری اند كه آثار و تبعات آن, كیفیت شیوه زندگی را دامن می زنند تا آنجا كه دوران كودكی كه در واقع طلایی ترین دوران زندگی است برای بعضی از كودكان به منزله دوره ای جلوه گر می شود كه در آن مهلك ترین ضربه ها بر عواطف و احساسات آنان وارد می آید و آنان را از همان زمان درمانده, زبون و سرافكنده می نماید. شكل گیری احساس كهتری, بوجود آورنده انگیزه ای می شود كه سرچشمه رفتار و كردارهایی است كه از تسلیم تا شورش, كم رویی و پس رفتن تا استیلا, شرارت تا اطاعت و از رخوت و عدم اراده تا اراده آهنین و .... طبقه بند ی می شود (منصور, 13 69, ص 22). نقش واكنش جبران در احساس حقارت ها با اهمیت است كه در بعد زیستی جهت سرپوش گذاردن بر روی نارسایی و كمبودهای بدنی و كار برده می شود تا ارگانیزم به تعادل جدید و در عین حال با ثباتی بردس. قلبی كه به آن جراحتی وارد می گردد, بیش از حد بزرگ می شود تا به یك معنی به كمك كمیت, كمبود كیفیت خود را جبران نماید و این در زمینه های روانی نیز مصداق می یابد. با این اختلاق كه در مورد جبران دو هدف را دنبال می كند. اول اینكه سعی می كند به عنوان وزنه ای در برابر نارسایی ها و كمبودها عمل نماید و دیگر اینكه می كوشد فرد را در برابر احساس نارسایی, حمایت و مصونیت بخشد كه اولی را جبران پیروز شونده می نامند كه در عین رنج بردن از كمبود بدنی با داشتن عزت نفس زیاد به جبران مضاعف دست می یابند. در  نوع دوم, فرد از قدرت قهرمانی برخوردار نیست بلكه سعی می كند با كتمان كردن كهتری خود, اطرافیان را نسبت به نظری كه درباره او دارند فریب دهد كه نمونه های آن دروغگویی, لاف زدن و خود ستایی می باشد.

گذشته از این, جبران می تواند به صورت تسلی بخش و در قالب خیال بافی و رویا تجلی نماید (همان منبع, ص 32). احساس كهتری, حاصل هوشیاری شخص نسبت به ناتوانی خود در راه ارضای امیال در برابر بزرگسالان و در نهایت تبعیت اجباری از شرایط محیطی است. به عبارتی آن معلول سه تجزبه همزمان: احساس ناتوانی, احساس ضعیف تر بودن و احساس تابع بودن بزرگسالی می باشد. آدلر سه منبع عمده را كه عزت نفس را كاهش می دهد بیان می كند:

1- حقارت عضوی:

 با پدید آمدن نقص جهانی و احساس كهتری حاصل از آن, عزت نفس تحت تاثیر قرار می گیردو آدلر با گسترش این مفهوم, اصطلاح عقده حقارت در رابطه با احساس ضعف و بی كفایتی كه هر كس با آن زاده می شود و باید بر آن تسلط یابد را عنوان می نماید.

2- احساس حقارت:

تجربه و پیامد این حقارت كه در بردارنده احساس اتكایی و انتظار حمایت دیگران است, نوعی پرخاشگری را به همراه دارد.

3- نازپروردگی:

به نظر آدلر, كودكان نازپرورده نیز دستخوش احساس كهتری می باشند چرا كه اینان مستبد و خود رای هستند؛ از نظر اجتماعی پرورش نیافته اد و ارزش ها و خواسته های آنان رشد غیر واقعی دارد, خود محور و متقاضی هستند و از بلوغ لازم روانی برخوردار نمی باشند. آدلر این گروه از كودكان را به عنوان افرادی كه بالقوه برای اجتماع خطرناك هستند نام می برد. در ماهیت منظومه خانواده, ترتیب تولد افراد خانواده به نظر آدلر توام با  خصوصیات رفتاری می باشد از جمله اینكه فرزند اول پس از تولد فرزند دوم به جهت كاهش محبت و توجه به وی, احساس ناامنی و تنفر می نماید. فرزند دوم جاه طلب و در پی سبقت جویی است و كوچكترین فرزند نیز لوس و پر توقع است آدلر در تئوری شخصیت خود, انسان  را ذاتاً موجودی اجتماعی, خلاق و هدفدار می داند كه احساسی از حقارت زیر بنای رشد روانی اوست و همواره تو را در ججت توقع و برتری و كمال سوق می دهد لذا در درمان, هدف عمده آن است كه اجساس یاس را در فرد از بین برده و به او توان و شهامت و جسارت داده شود كه این صورت عزت نفس لازم را بدست آورد. چرا كه لازمه زندگی این است كه انسان به ارزش خود یپی برده و بدون تعیین ارزش های شخصی كه مبین شیوه زندگی است زندگی دشوار خواهد بود. آدلر برتری جویی ....... میل تسلط بر دیگران بلكه كوششی در جهت كمال خود می داند و احساس حقارت نیز جهد وكوشش برای غلبه بر نواقص است. كه از طریق مكانیزم جبران صورت می گیرد (منصور, 1379, ص 24). 

نوشته شده توسط: پیمان کوره پز | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: آلفرد آدلر ، روانشناس آلفرد آدلر ، عزت نفس ، باورد به خود ، روانشناسی ، نازپروردگی ، احساس حقارت ،
נערות ליווי במרכז
شنبه 26 مرداد 1398 12:45 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which
fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They are quality, with incredible
arms and a chest that is unique within this sweater. We're standing before of one another
preaching about how we live, what we'd like for the future,
what we're interested in on another person. He starts telling me that bigger been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for grounds right.
But inform me, you wouldn't reject me, does one Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he said as I recieve more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor how you will think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What can you want in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone discussion the things they want. Someone that won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something totally new, especially in terms of making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I like girls who are direct, who cut over the chase, like you merely did. To generally be
honest, that's a huge turn on.
פרסום וילות להשכרה
چهارشنبه 23 مرداد 1398 02:52 ق.ظ
appreciate it a good deal this website is actually elegant as well as
informal
角度皮鞋定做
چهارشنبه 16 مرداد 1398 02:23 ق.ظ
This article provides clear idea in support of
the new viewers of blogging, that genuinely how to do blogging and site-building.
Sexy2Call
جمعه 11 مرداد 1398 05:15 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get the most recent results Get
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?

Discrete apartments? Come up with a quick search
by region
صیانة غسالات سامسونج
چهارشنبه 2 مرداد 1398 12:20 ب.ظ
Hi there, all is going sound here and ofcourse every one is
sharing information, that's genuinely good, keep up writing.
صیانة میكروویف دایو فى مصر
یکشنبه 30 تیر 1398 11:49 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for daewoo vcr dvd combo
sexy2call
چهارشنبه 26 تیر 1398 03:35 ب.ظ
The ads are controlled by all the binding laws in the State
of Israel.
וילות להשכרה באילת
یکشنبه 23 تیر 1398 08:54 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find
in minutes a villa rented by city, many different rooms lofts and villas.

Be impressed by photographs and knowledge that they have to present you.
The site is a center for all of you the ads from the field, bachelorette
party? Enjoy a buddy who leaves Israel? It doesn't
matter what the main reason you have to rent a villa for the
next event or simply just friends recreation suitable for any age.

The site is also the center of rooms by way of the hour, which is another subject,
for lovers who want a lavish room equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.

Regardless of what you are looking at, the 0LOFT website makes a hunt for you to find rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
site
سه شنبه 18 تیر 1398 06:05 ب.ظ
Excellent blog here! Also your web site loads up very
fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol
נערות ליווי
جمعه 14 تیر 1398 01:08 ب.ظ
"We have to build to a new crescendo, cheri," he said.
"And we all could have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, plus the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended
effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I desired him to
thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back around
my clit.

I was aching to get him inside, and I can tell that his need to push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to check mine, and I knew the sense of my
wet pussy lips on the head of his cock was getting
an excessive amount for of us.

"Enable the finale begin," he explained, and that he slid the top
of his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to get him further inside,
and then he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, and each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me, but I need
to everthing inside me. I rolled to the side and rested my
leg against his shoulder, and then he plunged
his cock all the way up in.
נערת ליווי חיפה
شنبه 8 تیر 1398 04:16 ب.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Locate a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of
escort girls? Discrete apartments? Generate a
quick search by region, the biggest portal in Israel for discreet
apartments and escort girls, various youth ads that provide you with service and guidance you didn't know, search for
by city and discover you the dream girl for the following indulgence, business meeting?
Ads do not include and or provide and or encourage and or imply the
provision of sexual services. The ads are subject to every
one of the binding laws with the State of Israel.
נערת ליווי ברמת גן
یکشنبه 2 تیر 1398 04:30 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They are well made, with incredible arms including a
chest that stands apart about this sweater. We're standing
in the front of each other discussing us, what we would like into the future, what we're trying to find on another person. He
starts saying that he has been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say
He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for a reason right.
But inform me, utilize reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at the moment?' he explained as I recieve far better him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I like the way you think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my calcaneus in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows whatever they want. Somebody that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid of attempting new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially in regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I adore ladies who are direct, who cut from the chase, like you simply did. To become
honest, what a huge turn on.'
נערות ליווי בתל אביב
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:27 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino. He's handsome.
Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes and
the most wonderful lips I've seen. They are nice, with incredible arms as well as
a chest that shines with this sweater. We're standing in the front of
each other dealing with how we live, what we'd like in the future,
what we're trying to find on another person. He starts saying that he has been rejected a lot of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a reason right.
But inform me, can you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you right now?' he stated as I receive much better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I'm keen on how you will think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my heel bone as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know what they have to want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when you try interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of trying interesting things, especially in terms of making new things in bed ', I intimate ‘And I adore women that are direct, who cut throughout the chase, like you merely did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.'
לופטים עם בריכה
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:03 ق.ظ
many thanks a lot this site is actually official and casual
וילות בראשון לציון
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:20 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa
rented by city, a number of rooms lofts and villas.
Be thankful for photographs and data that they have to provide you.
The site is a center for all of you the ads inside field, bachelorette party?
Enjoy a buddy who leaves Israel? It doesn't matter what the explanation you need to rent
a villa for a future event or simply an organization recreation suitable
for any age. The website is also the center of rooms by way
of the hour, which is already another subject,
for lovers who are seeking a deluxe room equipped for discreet entertainment having a spouse
or lover. Whatever you are looking at, the 0LOFT website is really
a seek out you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
לופטים בתל אביב
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:59 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in a few minutes a villa to book
by city, a range of rooms lofts and villas.
Be afraid of the photos and data that they have to supply you.
The website is a center for you all the ads while in the field, bachelorette party?
Play with an associate who leaves Israel? No matter what the reason why you need to
rent a villa for an upcoming event or just a gaggle recreation made for
any age. The website is also the midst of rooms by the hour, which has already
been another subject, for lovers who want a luxurious room
equipped for discreet entertainment which has a spouse or
lover. No matter what you are looking for, the 0LOFT website is really
a try to find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
www.gdsfrdz.com
پنجشنبه 16 خرداد 1398 06:58 ق.ظ
Сape hake come from marine fisherіes, not fish farms.
וילות באשקלון
شنبه 11 خرداد 1398 10:21 ق.ظ
thanks a good deal this amazing site is actually proper and simple
fifa55
شنبه 11 خرداد 1398 07:29 ق.ظ
Hi there, always i used to check web site posts here early in the dawn, because i love to learn more
and more.
olejek Cbd wrocław
پنجشنبه 9 خرداد 1398 09:07 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd want to find out more details.
gdzie kupić cbd
چهارشنبه 8 خرداد 1398 06:13 ق.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked
submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!
ash
سه شنبه 7 خرداد 1398 03:17 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having a tough
time locating it but, I'd like to send you an email.

I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it grow
over time.
חדרים לפי שעה בראשון לציון
سه شنبه 7 خرداد 1398 11:36 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find during first minutes
a villa rented by city, a range of
click here
یکشنبه 5 خرداد 1398 09:07 ب.ظ
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone 4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any recommendations, please share. Thank you!
צימר
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 07:58 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa rented by city, several
different rooms lofts and villas. Be stunned at the
photos and knowledge that they have to provide you. The website is a center for everyone the ads inside the field, bachelorette
party? Use somebody who leaves Israel? No matter what
the reason you have to rent a villa for an upcoming event or maybe
a team recreation appropriate for any age. The site is also the
biggest market of rooms because of the hour, which is already another subject, for
lovers who are searhing for a deluxe room equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
No matter what you would like, the 0LOFT website creates a look for
you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush
Dan.
Pene mas Grande
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 12:18 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I am waiting for your next write ups
thanks once again.
לופטים בחיפה
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 10:34 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rental, search by region,
find in a few minutes a villa for rent by city, various rooms lofts and villas.
Be in awe of the photos and knowledge that they have to provide you.
The website is a center for all of you the ads within the field,
bachelorette party? Enjoy a buddy who leaves Israel?
It doesn't matter what the reason why you will need to rent a villa for a forthcoming event
or just a gaggle recreation ideal for any age. The
site is also the middle of rooms by the hour, which is definitely another subject, for lovers who are
searhing for a luxurious room equipped for discreet
entertainment with a spouse or lover. Regardless of you would like, the 0LOFT website is really a hunt for you to identify
rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North
South and Gush Dan.
prolongador peniano
جمعه 20 اردیبهشت 1398 09:09 ب.ظ
Keep this going please, great job!
povecanje penisa
جمعه 20 اردیبهشت 1398 06:49 ب.ظ
Because the admin of this website is working, no uncertainty very shortly it will be well-known, due to its quality contents.
مراكز صیانة میكرویف دایو
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 02:33 ب.ظ
Good day! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers
and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done
a outstanding job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30