تبلیغات
منبع کلیه موضوعات روانشناسی - نظریه های عزت نفس

نظریه های عزت نفس

سه شنبه 21 شهریور 1391  05:11 ب.ظ

نوع مطلب :اعتماد به نفس و عزت نفس ،

- نظریه مازلو:

 

مازلو در ساسله مراتب نیازها ودر سطح سوم احترام به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که
 
مشتمل بر تمایل  به شایستگی ، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت،اطمینان ،استقلال و آزادی

است .زمانی که این  نیازها  ارضاء  شود  فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ، قابلیت، مثمرثمر
 
بودن و اطمینان  می کند  و چنانچه  این نیاز ها برآورده نشود  فرد احساس حقارت، درماندگی

،ضعف ودلسردی و نا امیدی می کند (مفتاح،1381 ).

 

 

 

- نظریه راجرز :

 
راجرزعزت نفس را ارزیابی  مداوم  شخص از ارزشمندی  خویشتن خود و یا  نوعی قضاوت

نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف کرده است.

او معتقد است این صفت در انسا ن حا لت عمومی دارد ومحدود و زودگذر نیست ،برطبق نظر

راجرز عزت نفس در اثرنیاز به توجه مثبت دیگران بوجود می آید .نیاز به توجه مثبت دیگران

شامل بازخوردها ،برخورد گرم و محبت آمیز ،صمیمیت وپذیرش ومهربانی واز طرف محیط

به خصوص اولیاء کودک است.

 

 

- نظریه کوپر اسمیت :

 

 عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که عمولا با توجه به خویشتن حفظ می شود.

کوپراسمیت چهار عامل اسنادی  را  برای  رشد عزت نفس  بیان می کند ،نخستین آن ومقدم بر

تمام عوامل  میزان احترام، پذیرش وعلاقمندی است که یک فرد دریافت می کند ،دومین عامل

تجارب و موفقیت هایمان در زندگی وسومین عامل ارزش ها وانتظاراتی است که بر مبنای آن

تجارب را موردتفسیر قرار می دهیم وچهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش

می باشد (مفتاح،1381).

 

 

 

- نظریه اریکسون :

 

به عقیده اریکسون والدینی که به کودکان خود اجازه بروز ابتکار وخلاقیت نمی دهند باعث می

شوند  که  در آن ها  احسا س گناه ، کم  ارزشی  و گوشه گیری   بوجود   آید ، این  کودکان از

ابراز وجود  می ترسند  و ضمن  اتکاء  شدید به بزرگسالان در گروه ها بصورت فعال شرکت

نمی کنند آن ها بی هدف  می شوند و یا  جرات این که به دنبال هدف بروند را نخواهند داشت .

 

 

 

- نظریه فروید :

 
فروید  معتقد  است  رفتار ،روان  یا  شخصیت  انسان همیشه  محصول  ارتباط  متقابل تعاملی

و تعارضی  نهاد ،خود و فراخود می باشد. فراخود  نمودار ارزش های  دیرین و کمال مطلوب

اجتماع است ، فراخود به سوی  کمال می گراید ونه به سوی لذت وخوشی ،به تشخیص درست

از نادرست و مطابقت  با  موازین  و اصول  اخلاقی  که در اجتماع مورد قبول هستند توجهش

معطوف است.

 

بنابراین هرگاه فرد متوجه عمل خیر شود و به آن عمل کند  احساس غرور، رضایتمندی ولذت

معنوی به او دست می دهد وچنانچه به سوی بدی گراید وبه آن عمل کند احساس حقارت وخفت

به او دست داده وخود را مستوجب ملامت و سرزنش می نماید.

فروید همچنین اعتقاد داشت که  ارضاء  یا  محرومیت  بیش از حد در هر یک از مراحل رشد

روانی جنسی ویا به عبارت دیگر تثبیت در هریک از این مراحل در عزت نفس فرد تاثیر دارد

مثلا محرومیت  بیش از حد  در مرحله دهانی رشد روانی-جنسی سبب می شود که فرد درآینده

عزت نفس پایین داشته باشد چنین فردی به دیگران وابسته بوده وبه توانایی خوداطمینان ندارد.

از طرف  دیگر ارضای دهانی بیش از حد باعث ایجاد عزت نفس  کاذب و غیر واقعی در این

افراد می شود ،چنین افرادی دچار عقده خود بزرگ بینی می باشند ،یعنی یک نظرعالی نسبت

به خود داشته و خود را بیش از حد بزرگ جلوه می دهند .

بنابراین در نظر فروید انسان  متعارف کسی است که مراحل رشد روانی-جنسی را با موفقیت

گذرانده باشد ودر هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد.

 

 

 

- نظریه  آلبرت الیس :

 

 به اعتقاد الیس انسان تما یل به عشق ومحبت ، توجه ،مراقبت  ونیل به آرزوها دارد واز مورد

تنفر قرار گرفتن ،بی توجهی  وناکامی  دوری می جوید ،به عقیده الیس عزت نفس واعتماد به

خود بر اساس  پیشرفت ها  ودستاورد های  شخصی  در فرد بوجود  می آید  یعنی  وقتی  فرد

کارهایش را  به  خوبی انجام می دهد در نتیجه آن عزت نفس بیشتری را پیدا می کند ،حال اگر

عزت نفس  یک  شخص  در نتیجه عملکرد خوبی داشته باشد افزایش پیدا کرد در این صورت

چنان که عزت نفس خود را در نتیجه شکست از د ست بدهد رنج می برد.بدین طریق حتی اگر

فرد چنان زندگی  کند  که  کمتر با شکست مواجه شود اما همیشه  این امکان وجود دارد که در

آینده دچار شکست شود وهمراه با آن عزت نفس او نیز کاهش یابد.

الیس بر مفهوم " خویشتن پذیری غیر شرطی " صحه می گذارد ومعنی این اصطلاح این است

که:شخص خویشتن،وجود یا بودن خود را بدون الزامات یا شرایط دیگری می پذیرد.

البته الیس افراط در کسب ارزشمندی را یک فکر غیرمنطقی می دانست که منجر به اضطراب

و اختلالات  رفتاری  می گردد  ، اعتقاد  به  اینکه  لازمه  احساس  ارزشمندی  وجود  حداکثر

لیاقت، کمال و فعالیت  شدید است ،این تصور امکان پذیر نیست وتلاش و وسواس در کسب آن

فرد را به اضطراب وبیماری های روانی  مبتلا می سازد و منجر به احساس حقارت و ناتوانی

در وی می گردد.

الیس حتی برای افزایش عزت نفس راهبردها و تکنیک های ویژه ای را پیشنهاد نموده است از

جمله آن  موارد در آموزش ابراز وجود است که  یک  رویکرد  رفتاری  می باشد ودر فضای

گروهی به کار گرفته می شود و تاکید  دارد  که  به  مراجعان بیاموزد که بدون زیر پا گزاردن

حقوق دیگران از خود دفاع کنند.

رفتار ابراز آمیز شامل بیان افکار واحساسات  به  شیوه مستقیم، صادقانه ومناسب است.افرادی

که یاد گرفته اند  که وجود  خود را ابراز کنند  معمولا در مورد خودشان احساس خوبی دارند.

 

- نظریه ویلیام گلاسر :

در واقعیت درمانی گلاسر وازه شخصیت با واژه هویت تقریبا مترادف به حساب آمده است

که از دو جزء  " هویت توفیق " و " هویت شکست "  تشکیل  یافته  است ، گلاسر معتقد است

که هر  فرد  یک  تصور دارد و بدان وسیله  احساس  موفقیت یا عدم موفقیت نسبی می کند ،او

هویت را تصوری می داند  که  فرد از خودش  دارد و این  تصور ممکن است با تصوراتی که

دیگران از او دارند هماهنگ ویکسان یا با آن ها کاملا متفاوت باشد.

افراد ناموفق تنهایی و بی کسی را به شدید ترین وجه ممکن احساس می کنند ،در حل مشکلات

ومعضلات  زندگی  خود  دشواری هایی  دارند و از مواجه شدن با واقعیت ناراحت،مضطرب

واندوهگین می شوند ،در مقابل  افرادی که هویت موفق دارند یا اصلا احساس تنهایی نمی کنند

ویا آن را کمتر احساس می کنند ،بعلاوه این گروه به نحو سازنده ای با واقعیت ومشکلات خود

درگیر می شوند واحساس ارزشمندی و عشق می کنند.

بنابراین  به نظر گلاسر افراد  موفق  دو  خصیصه  دارند  یکی  اینکه  مطمئن هستند که

شخص دیگری در این دنیا آن ها را آنطوری که  هستند وبه دلیل خصوصیاتی که دارند دوست
 
دارد و  آن ها  نیز  فرد  دیگری  را در زندگی دارند که نسبت به او عشق ومحبت می ورزند .

دوم اینکه آن ها این درک واحساس را دارند که آن ها انسان های با ارزشی هستند وحداقل یک

نیروی  دیگری در این  دنیا آن ها  را با ارزش  می انگارد.از دیدگاه گلاسر ارزشمندی از راه

انجام کارهای توام با موفقیت حاصل می شود.

گلاسر در مبحث نیازها چهار نیاز روانی برای افراد قائل است که یکی از آن ها نیاز به

قدرت است  که  این نیز شامل عزت نفس،بازشناسی و رقابت می باشد که به نظر وی هنگامی

شخص می تواند حداکثر کنترل خود را بر زندگی اش داشته باشد که بین این چهار نیاز روانی

نوعی تعادل متقابل و دقیق برقرار سازد.

نوشته شده توسط: پیمان کوره پز | آخرین ویرایش:سه شنبه 21 شهریور 1391 | نظرات() 

برچسب ها: نظریه های عزت نفس ، عزت نفس ، عزت نفس چیست ،
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:29 ب.ظ

Superb posts. Appreciate it!
cialis 20 mg cialis australian price online prescriptions cialis prezzo di cialis in bulgaria prices for cialis 50mg generic cialis with dapoxetine rx cialis para comprar cialis super kamagra cialis 5 mg schweiz only best offers 100mg cialis
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:18 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
achat cialis en itali cialis prices tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg viagra cialis levitra try it no rx cialis prix de cialis generic cialis at the pharmacy cialis 50 mg soft tab cialis generico lilly
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:11 ق.ظ

You actually explained this well.
cialis australian price cialis 20 mg best price compare prices cialis uk order a sample of cialis cialis tadalafil cialis online holland side effects of cialis cialis coupons generic cialis with dapoxetine click now cialis from canada
canadian pharmacy online
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:20 ب.ظ

Well expressed of course. .
canadian rx world pharmacy trust pharmacy of canada trust pharmacy canada reviews canadian pharmaceuticals reviews drugstore online canadian pharmacy world pharmacy near me rx from canada canadian mail order pharmacies best canadian mail order pharmacies
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

Nicely expressed truly! .
cialis patentablauf in deutschland we choice cialis uk cialis daily generic for cialis order cialis from india non 5 mg cialis generici cialis pas cher paris cialis from canada cialis rezeptfrei cialis cuantos mg hay
Buy generic cialis
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:22 ب.ظ

You definitely made your point!
walgreens price for cialis effetti del cialis cialis 5mg does cialis cause gout prezzo cialis a buon mercato what is cialis low dose cialis blood pressure cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets preis cialis 20mg schweiz
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:05 ق.ظ

Kudos, I enjoy it!
if a woman takes a mans cialis cialis 05 buy cialis sample pack cialis lowest price cialis rezeptfrei cialis daily reviews cialis professional yohimbe buy cialis online nz cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:43 ب.ظ

Beneficial info. Regards.
when will generic cialis be available cialis sicuro in linea prices on cialis 10 mg where do you buy cialis we choice free trial of cialis cialis price thailand cialis pills cialis generic preis cialis 20mg schweiz cialis efficacit
Viagra tablets
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:19 ق.ظ

Valuable postings. Thank you!
how do i buy viagra viagra from pharmacy how to buy real viagra viagra buy no prescription where to buy herbal viagra buy viagra no rx buy generic viagra uk buy generic viagra with paypal where to order viagra online where can i buy viagra over the counter
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 07:02 ب.ظ

Regards! Wonderful stuff.
tadalafil 20mg prescription doctor cialis recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo cialis generic availability ou acheter du cialis pas cher cialis official site cialis great britain we use it 50 mg cialis dose generic cialis at the pharmacy
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 03:20 ب.ظ

Superb postings. Thanks!
cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills boards cialis generico en mexico acheter du cialis a geneve we recommend cialis info tadalafilo cialis online nederland does cialis cause gout cialis et insomni
clash mafias cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:44 ب.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! تم خود را سفارشی ساخته شده است و یا شما آن را از دانلود کنید
جایی؟ یک طرح مانند شما با چند هفته ای ساده می تواند باشد
واقعا وبلاگ من روشن می شود لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
خیلی ممنون
are psychic readings real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:49 ب.ظ
سلام، این آخر هفته در پشتیبانی خوب است
از من، به عنوان این بار من در حال خواندن این بند قابل توجه قابل توجه در اینجا در من
خانه
How much does it cost to lengthen your legs?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:19 ق.ظ
It's really a cool and useful piece of information. I am
glad that you shared this useful information with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
Can you grow taller with exercise?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:29 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts on نظریه. Regards
Molly
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Hi to all, it's actually a good for me to pay a visit this web page, it includes
important Information.
Donnell
شنبه 23 اردیبهشت 1396 12:54 ب.ظ
This text is priceless. Where can I find out
more?
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 03:59 ب.ظ
You ought to take part in a contest for one of the
best blogs online. I am going to recommend this site!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 06:43 ب.ظ
When some one searches for his essential thing, thus he/she desires
to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر