تبلیغات
منبع کلیه موضوعات روانشناسی - نظریه های عزت نفس

نظریه های عزت نفس

سه شنبه 21 شهریور 1391  06:11 ب.ظ

نوع مطلب :اعتماد به نفس و عزت نفس ،

- نظریه مازلو:

 

مازلو در ساسله مراتب نیازها ودر سطح سوم احترام به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که
 
مشتمل بر تمایل  به شایستگی ، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت،اطمینان ،استقلال و آزادی

است .زمانی که این  نیازها  ارضاء  شود  فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ، قابلیت، مثمرثمر
 
بودن و اطمینان  می کند  و چنانچه  این نیاز ها برآورده نشود  فرد احساس حقارت، درماندگی

،ضعف ودلسردی و نا امیدی می کند (مفتاح،1381 ).

 

 

 

- نظریه راجرز :

 
راجرزعزت نفس را ارزیابی  مداوم  شخص از ارزشمندی  خویشتن خود و یا  نوعی قضاوت

نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف کرده است.

او معتقد است این صفت در انسا ن حا لت عمومی دارد ومحدود و زودگذر نیست ،برطبق نظر

راجرز عزت نفس در اثرنیاز به توجه مثبت دیگران بوجود می آید .نیاز به توجه مثبت دیگران

شامل بازخوردها ،برخورد گرم و محبت آمیز ،صمیمیت وپذیرش ومهربانی واز طرف محیط

به خصوص اولیاء کودک است.

 

 

- نظریه کوپر اسمیت :

 

 عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می داند که عمولا با توجه به خویشتن حفظ می شود.

کوپراسمیت چهار عامل اسنادی  را  برای  رشد عزت نفس  بیان می کند ،نخستین آن ومقدم بر

تمام عوامل  میزان احترام، پذیرش وعلاقمندی است که یک فرد دریافت می کند ،دومین عامل

تجارب و موفقیت هایمان در زندگی وسومین عامل ارزش ها وانتظاراتی است که بر مبنای آن

تجارب را موردتفسیر قرار می دهیم وچهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش

می باشد (مفتاح،1381).

 

 

 

- نظریه اریکسون :

 

به عقیده اریکسون والدینی که به کودکان خود اجازه بروز ابتکار وخلاقیت نمی دهند باعث می

شوند  که  در آن ها  احسا س گناه ، کم  ارزشی  و گوشه گیری   بوجود   آید ، این  کودکان از

ابراز وجود  می ترسند  و ضمن  اتکاء  شدید به بزرگسالان در گروه ها بصورت فعال شرکت

نمی کنند آن ها بی هدف  می شوند و یا  جرات این که به دنبال هدف بروند را نخواهند داشت .

 

 

 

- نظریه فروید :

 
فروید  معتقد  است  رفتار ،روان  یا  شخصیت  انسان همیشه  محصول  ارتباط  متقابل تعاملی

و تعارضی  نهاد ،خود و فراخود می باشد. فراخود  نمودار ارزش های  دیرین و کمال مطلوب

اجتماع است ، فراخود به سوی  کمال می گراید ونه به سوی لذت وخوشی ،به تشخیص درست

از نادرست و مطابقت  با  موازین  و اصول  اخلاقی  که در اجتماع مورد قبول هستند توجهش

معطوف است.

 

بنابراین هرگاه فرد متوجه عمل خیر شود و به آن عمل کند  احساس غرور، رضایتمندی ولذت

معنوی به او دست می دهد وچنانچه به سوی بدی گراید وبه آن عمل کند احساس حقارت وخفت

به او دست داده وخود را مستوجب ملامت و سرزنش می نماید.

فروید همچنین اعتقاد داشت که  ارضاء  یا  محرومیت  بیش از حد در هر یک از مراحل رشد

روانی جنسی ویا به عبارت دیگر تثبیت در هریک از این مراحل در عزت نفس فرد تاثیر دارد

مثلا محرومیت  بیش از حد  در مرحله دهانی رشد روانی-جنسی سبب می شود که فرد درآینده

عزت نفس پایین داشته باشد چنین فردی به دیگران وابسته بوده وبه توانایی خوداطمینان ندارد.

از طرف  دیگر ارضای دهانی بیش از حد باعث ایجاد عزت نفس  کاذب و غیر واقعی در این

افراد می شود ،چنین افرادی دچار عقده خود بزرگ بینی می باشند ،یعنی یک نظرعالی نسبت

به خود داشته و خود را بیش از حد بزرگ جلوه می دهند .

بنابراین در نظر فروید انسان  متعارف کسی است که مراحل رشد روانی-جنسی را با موفقیت

گذرانده باشد ودر هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد.

 

 

 

- نظریه  آلبرت الیس :

 

 به اعتقاد الیس انسان تما یل به عشق ومحبت ، توجه ،مراقبت  ونیل به آرزوها دارد واز مورد

تنفر قرار گرفتن ،بی توجهی  وناکامی  دوری می جوید ،به عقیده الیس عزت نفس واعتماد به

خود بر اساس  پیشرفت ها  ودستاورد های  شخصی  در فرد بوجود  می آید  یعنی  وقتی  فرد

کارهایش را  به  خوبی انجام می دهد در نتیجه آن عزت نفس بیشتری را پیدا می کند ،حال اگر

عزت نفس  یک  شخص  در نتیجه عملکرد خوبی داشته باشد افزایش پیدا کرد در این صورت

چنان که عزت نفس خود را در نتیجه شکست از د ست بدهد رنج می برد.بدین طریق حتی اگر

فرد چنان زندگی  کند  که  کمتر با شکست مواجه شود اما همیشه  این امکان وجود دارد که در

آینده دچار شکست شود وهمراه با آن عزت نفس او نیز کاهش یابد.

الیس بر مفهوم " خویشتن پذیری غیر شرطی " صحه می گذارد ومعنی این اصطلاح این است

که:شخص خویشتن،وجود یا بودن خود را بدون الزامات یا شرایط دیگری می پذیرد.

البته الیس افراط در کسب ارزشمندی را یک فکر غیرمنطقی می دانست که منجر به اضطراب

و اختلالات  رفتاری  می گردد  ، اعتقاد  به  اینکه  لازمه  احساس  ارزشمندی  وجود  حداکثر

لیاقت، کمال و فعالیت  شدید است ،این تصور امکان پذیر نیست وتلاش و وسواس در کسب آن

فرد را به اضطراب وبیماری های روانی  مبتلا می سازد و منجر به احساس حقارت و ناتوانی

در وی می گردد.

الیس حتی برای افزایش عزت نفس راهبردها و تکنیک های ویژه ای را پیشنهاد نموده است از

جمله آن  موارد در آموزش ابراز وجود است که  یک  رویکرد  رفتاری  می باشد ودر فضای

گروهی به کار گرفته می شود و تاکید  دارد  که  به  مراجعان بیاموزد که بدون زیر پا گزاردن

حقوق دیگران از خود دفاع کنند.

رفتار ابراز آمیز شامل بیان افکار واحساسات  به  شیوه مستقیم، صادقانه ومناسب است.افرادی

که یاد گرفته اند  که وجود  خود را ابراز کنند  معمولا در مورد خودشان احساس خوبی دارند.

 

- نظریه ویلیام گلاسر :

در واقعیت درمانی گلاسر وازه شخصیت با واژه هویت تقریبا مترادف به حساب آمده است

که از دو جزء  " هویت توفیق " و " هویت شکست "  تشکیل  یافته  است ، گلاسر معتقد است

که هر  فرد  یک  تصور دارد و بدان وسیله  احساس  موفقیت یا عدم موفقیت نسبی می کند ،او

هویت را تصوری می داند  که  فرد از خودش  دارد و این  تصور ممکن است با تصوراتی که

دیگران از او دارند هماهنگ ویکسان یا با آن ها کاملا متفاوت باشد.

افراد ناموفق تنهایی و بی کسی را به شدید ترین وجه ممکن احساس می کنند ،در حل مشکلات

ومعضلات  زندگی  خود  دشواری هایی  دارند و از مواجه شدن با واقعیت ناراحت،مضطرب

واندوهگین می شوند ،در مقابل  افرادی که هویت موفق دارند یا اصلا احساس تنهایی نمی کنند

ویا آن را کمتر احساس می کنند ،بعلاوه این گروه به نحو سازنده ای با واقعیت ومشکلات خود

درگیر می شوند واحساس ارزشمندی و عشق می کنند.

بنابراین  به نظر گلاسر افراد  موفق  دو  خصیصه  دارند  یکی  اینکه  مطمئن هستند که

شخص دیگری در این دنیا آن ها را آنطوری که  هستند وبه دلیل خصوصیاتی که دارند دوست
 
دارد و  آن ها  نیز  فرد  دیگری  را در زندگی دارند که نسبت به او عشق ومحبت می ورزند .

دوم اینکه آن ها این درک واحساس را دارند که آن ها انسان های با ارزشی هستند وحداقل یک

نیروی  دیگری در این  دنیا آن ها  را با ارزش  می انگارد.از دیدگاه گلاسر ارزشمندی از راه

انجام کارهای توام با موفقیت حاصل می شود.

گلاسر در مبحث نیازها چهار نیاز روانی برای افراد قائل است که یکی از آن ها نیاز به

قدرت است  که  این نیز شامل عزت نفس،بازشناسی و رقابت می باشد که به نظر وی هنگامی

شخص می تواند حداکثر کنترل خود را بر زندگی اش داشته باشد که بین این چهار نیاز روانی

نوعی تعادل متقابل و دقیق برقرار سازد.

نوشته شده توسط: پیمان کوره پز | آخرین ویرایش:سه شنبه 21 شهریور 1391 | نظرات() 

برچسب ها: نظریه های عزت نفس ، عزت نفس ، عزت نفس چیست ،
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:46 ب.ظ

This is nicely put. !
good canadian online pharmacies northwest pharmacies online canadian medications canadian prescription drugstore canadian pharmacy buy vistagra online safe canada drug canadian drugs Canadian Pharmacy USA canadian pharmacy king
bqanielqzwbwn
چهارشنبه 12 تیر 1398 08:13 ق.ظ
sworrxgpxkcn viagra generic brand <a href=http://northwestpharmacyph.com/>alcohol and viagra</a> daily cialis cost <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canada perscription</a>
viagra reviews
sfanielbycsxb
چهارشنبه 5 تیر 1398 01:00 ق.ظ
xzzgzjckkrpp viagra canada pharmacy http://northwestpharmaciest.com/ - is it legal to buy cialis from canadian pharmacies buy viagra without prescription <a href="http://healthviagracialisincanada.com/">godd canadian online pharmacy for cialis without a prescription</a>
http://idmacon.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:20 ق.ظ

Fine data. Kudos.
il cialis quanto costa tadalafil 10 mg cialis en 24 hora cialis ahumada cialis tablets for sale fast cialis online tadalafil generic cialis savings card cialis 30 day sample cialis generico in farmacia
http://dersnoodep.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:21 ب.ظ

Kudos! I enjoy this.
cialis efficacit click now cialis from canada viagra vs cialis we choice cialis pfizer india tadalafil 20mg opinioni cialis generico cialis coupons comprar cialis navarr cialis mit grapefruitsaft viagra cialis levitra
http://amedre.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:36 ب.ظ

Incredible plenty of useful knowledge!
cialis 20 mg cost online prescriptions cialis cialis generico rx cialis para comprar cialis 30 day sample buy name brand cialis on line cialis coupons cialis australian price cialis rezeptfrei sterreich we like it cialis price
cheap generic cialis uk
شنبه 1 تیر 1398 06:54 ق.ظ

You've made your point very clearly..
does cialis cause gout how to purchase cialis on line cialis generika generic cialis in vietnam buy cialis online legal buying cialis in colombia we like it cialis price cialis coupons printable viagra or cialis buy cialis online legal
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 02:49 ب.ظ

Amazing advice. Thank you!
cialis lilly tadalafi buy cialis online il cialis quanto costa click here take cialis cialis 20 mg effectiveness cialis canadian drugs cialis daily reviews cialis dosage recommended site cialis kanada generic cialis at the pharmacy
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:29 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
generic cialis review uk compare prices cialis uk cialis dosage enter site natural cialis cialis daily new zealand interactions for cialis get cheap cialis generic cialis 20mg tablets cialis generic availability cialis dosage amounts
discount for cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:29 ق.ظ

You said it adequately.!
side effects of cialis cialis generico postepay cialis venta a domicilio generic for cialis cialis 20mg preis cf cialis generique 5 mg warnings for cialis buying cialis in colombia cialis online deutschland cialis price in bangalore
how to buy cialis in australia
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:25 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of tips.

comprar cialis navarr cialis tadalafil buy cheap cialis in uk cialis 30 day trial coupon cialis kaufen tarif cialis france cialis for sale south africa cialis prezzo al pubblico canadian drugs generic cialis we recommend cialis best buy
average cost of cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:00 ب.ظ

Amazing lots of awesome advice!
canadian drugs generic cialis we like it cialis soft gel order a sample of cialis compare prices cialis uk cialis coupons printable prices for cialis 50mg generic low dose cialis cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20 mg cialis australian price
http://parethet.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:19 ق.ظ

You said it adequately..
viagra or cialis cialis 20mg preis cf cialis for sale in europa click now cialis from canada cuanto cuesta cialis yaho 40 mg cialis what if i take cialis generique cialis prezzo di mercato cialis mit grapefruitsaft enter site very cheap cialis
Cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

You stated it wonderfully!
price cialis best cialis rezeptfrei cialis uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cuanto cuesta cialis yaho link for you cialis price india cialis 100mg cost ou trouver cialis sur le net bulk cialis cialis price in bangalore
how much does a cialis cost
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:26 ق.ظ

Good posts. Appreciate it.
wow cialis tadalafil 100mg cialis italia gratis walgreens price for cialis are there generic cialis cialis generic tadalafil buy cialis generisches kanada comprar cialis 10 espa241a cialis pas cher paris cialis en 24 hora cilas
http://hybnauta.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:26 ب.ظ

You actually expressed that fantastically!
cialis canada on line cialis preise schweiz cialis prezzo al pubblico cialis sans ordonnance cialis authentique suisse buy cialis sample pack cialis daily reviews i recommend cialis generico enter site 20 mg cialis cost tadalafil 20mg
cheap cialis prescription
جمعه 24 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

You made your stand quite well!.
cialis qualitat how to purchase cialis on line usa cialis online cialis flussig cialis generico postepay cialis generico lilly buy online cialis 5mg cialis generic cialis lilly tadalafi cialis coupon
http://soanamu.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:10 ق.ظ

You actually revealed this superbly.
cialis tadalafil cialis 10 doctissimo prezzo cialis a buon mercato tadalafil 10 mg cialis reviews low cost cialis 20mg il cialis quanto costa purchasing cialis on the internet buy cialis online legal cialis generic availability
how long does cialis last
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:47 ب.ظ

With thanks! Wonderful stuff.
when can i take another cialis cialis generic tadalafil buy cialis daily reviews only now cialis for sale in us look here cialis cheap canada cuanto cuesta cialis yaho prices for cialis 50mg cialis 20 mg best price viagra vs cialis vs levitra cialis canada
http://sleepanfi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:18 ق.ظ

Amazing quite a lot of very good knowledge.
when will generic cialis be available enter site natural cialis cialis patentablauf in deutschland cipla cialis online cialis reviews canadian discount cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generisches kanada generic cialis in vietnam cialis cipla best buy
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:23 ق.ظ

Wonderful stuff. Cheers!
where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy we choice cialis pfizer india cialis ahumada weblink price cialis cialis 5mg prix cialis 50 mg soft tab cialis kaufen wo buying brand cialis online tadalafil 5mg
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:24 ق.ظ

Fine facts. Regards!
cialis tablets for sale we like it cialis soft gel buy cialis sample pack cost of cialis per pill cialis 10 doctissimo cialis canadian drugs acquistare cialis internet calis cialis authentique suisse cialis cost
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

You actually revealed that adequately!
pastillas cialis y alcoho 40 mg cialis what if i take cialis daily dose generic india cialis 100mg cost if a woman takes a mans cialis cialis ahumada online prescriptions cialis cialis savings card buying cialis on internet we like it cialis soft gel
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/committee
شنبه 31 فروردین 1398 02:43 ق.ظ
ルイヴィトンブレスレット、 エルメスマフラー、 gucciケース?名刺入れ、 エルメスオンライン、 ルイヴィトンエナメル、 シャネル腕輪、 シャネル財布
http://www.djtsurfacing.co.uk/our-community
پنجشنبه 29 فروردین 1398 07:54 ب.ظ
スーパーコピー,ブランドコピー,ブランド レプリカ,激安屋
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 02:13 ب.ظ

Good forum posts. Appreciate it!
canadian pharmacy cialis prescriptions from canada without aarp recommended canadian pharmacies canada medications cheap canadian rxlist canadian medications by mail cialis from canada canada pharmacies online prescriptions north west pharmacies canada canadian online pharmacies rated
https://www.hsq.de/index.php/datenschutz
شنبه 17 فروردین 1398 11:05 ق.ظ
ブランドコピー品は本物と同じ素材を採用しています、高品質で、激安な値段でお客様にスーパーコピー品をご提供します。
buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:27 ق.ظ

Thank you! Wonderful information!
cialis bula cialis generico cialis dosage amounts buy cialis cheap 10 mg brand cialis nl cipla cialis online order a sample of cialis preis cialis 20mg schweiz only now cialis 20 mg cialis alternative
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:08 ق.ظ

Truly loads of beneficial information.
cialis generique 5 mg cialis diario compra cialis canada on line cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico online cialis arginine interactio cialis generico postepay prezzo di cialis in bulgaria cialis authentique suisse viagra vs cialis vs levitra
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of posts.

tadalafil cialis 20 mg effectiveness cialis farmacias guadalajara cialis coupon legalidad de comprar cialis cialis online nederland tarif cialis france cialis online nederland we use it cialis online store cialis vs viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30