تبلیغات
منبع کلیه موضوعات روانشناسی - خودکشی در مدارس

خودکشی در مدارس

سه شنبه 24 مرداد 1391  01:39 ب.ظ

نوع مطلب :روانشناسی كودك و نوجوان ،

خودکشی و سعی در خودکشی در نزد کودکان و نوجوانان – پیشگیری در مدرسه
مقدمه : خودکشی و سعی در خودکشی
لغت خودکشی از لاتین نو گرفته شده suicidium که چیزی بنام قتل است . خودکشی یک تصمیم برای ترک از زندگی کردن و اراده محکم . که می خواهند از اجتماع خذف بشوند .
در خودکشی اغلب برنامه ریزی می شود و انتخاب وسیله آن هم معلوم و همچنین محل آن راهم همراه از قبل برنامه ریزی می کنند و حتی برای لحظه ای هم یاد آوری می کنند .با این سعی در خودکشی این شخص تمایل دارد از این شرایط غیر قابل تحمل فرار کند . این آخرین سعی او است که با ناامیدی توجه کسی را جلب کند و ارین طریق بتواند تاثیر بر تغییرات بگذارد .


سعی در خودکشی میتواند قتل عمد و متنوع باشد .هر خودکشی حداقل با یک و یا چند سعی در خودکشی امتحان می شود . خودکشی و سعی در خودکشی .وقتی که تمام راه حل های مکانیزمی به هیچ موفقیتی نرسد با نامیدی سعی در غلبه بر کشمکش می کنند.
خودکشی در مدرسه
سالانه بالای صد کودک و نوجوان زندگی شان گرفته می شود ارقام سعی در خودکشی 10 برابر بالاست و تعداد بیشماری هنور وارد نشده است . در نزد تمام والدین مبتلایان – خواهرو برادران – وابستگان – دوستان – همکلاسیان و معلمان این عمل سعی کردن یک شوک و هر کدام خودشان را خیلی زیاد ملامت می کنند.
کودکان و نوجوانان که اغلب وقتشان در مدرسه هستند برخورد می کنند با مشکلات ، مشکلاتی که شروع آن در مدرسه است و در راس آن چنین مشکلاتی هستند سانسور بد و مدرک تحصیلی . عدم جابجایی ، عوض کردن مدرسه . نگوهش . و دیگر نظم مقررات . اینگونه ولی بتنهایی هیچ علتی برای حل خودکشی ویا سعی در خودکشی نمی باشد . قانونا" حادثه های نامبرده بالا بر دانش آموزان دختر و پسر غلبه نمی شود بدون اینکه خودکشی و سعی در خودکشی روی ندهد.
ولی علتهای آن می تواند عمل ناگهانی و خودبخودی باشد . در حالی که طرح آن مدتی است که برنامه ریزی شده است . والدین هم یک نقش بزرگی در تحریمها دارند مانند مانع شدن از عاشقی که در مدرسه میتواند یک حادثه ای را بدنبال داشته باشد . وقتی که یک استرس مدرسه یا زیاده خواهی ایجاد شود می تواند صبر لبریز شود و درموقع اتفاق خودکشی صورت می گیرد .
براساس H.Brundel در مدرسه عا ملهای دشوار کننده در مدرسه وجود دارد . مانند گمنامی – تعداد زیاد دانش آموز– فرکوئنس شدید کلاس – نا مرتب بودن مدرسه و سازماندهی تدریس.
بیش از درس را گنجا ندن – سختی خواستن راندمان . خیلی از دانش آموزان دحتر و پسر از معلمشان احساس می کنند که آنها را تنها گذاشتند و ناامید هستند . بدین جهت بایستی میان دانش آموز و معلم کار بشود . مدرسه همیشه یک فشاری برای کودکان و نوجوانان می باشد و تا جایی که امکان دارد از آن امتناع فروان می کنند . در صورتی که تربیت کننده کودکان و نوجوانان بایستی به آنها کمک کنند پیشگیری از خودکشی باید قسمتی از وظایف مدرسه باشد .
برنامه پیشگیری در مدرسه
متاسفانه در کشور آلمان موضوع خودکشی همیشه یک موضوع تابو است در آمریکا و کانادا برنامه های پیشگیری در مدارس یکی از بخشهای مهم و ثابت بشمار می آید و لی در آلمان اینگونه نمی باشد
اما متناسب با مدرسه یک امکانات خوبی بوجود آمده است که پیشگیری خودکشی را با نتیجه خوبی می توان انجام داد.دانش آموزان دختر و پسر اغلب اوقات در مدرسه بسر می برند اغلب علامت خطر و تقاضای کمک از مدرسه فرستاده می شود و می توانداز آنجا احساس شود . برای مثال در نزد یک اتفاق خودکشی . سعی در خودکشی معمولا" خیلی از دیگران تقلید می شود و اثر آن هم خیلی بالا میباشد . برنامه های پیشگیری اجازه می دهند که از این توانایی خودکشی جلوگیری و گاسته شود .
چنین برنامه ای نه وسیله نیاز دارد برای تشخیص بیماری و جز برنامه تراپی هم نمی باشد در اینجا فقط از معلم ودانش آموزان بیشتر از توانا یی شان کار کشیده می شود. معلمان زن و مرد اغلب احتمالا" در مقابل رفتارپیشگیری و چنین برنامه ای ترس دارند . آنها از این وحشت دارند که با صحبت کردن راجع رفتار خودکشی آن را نتوانند حل کنند.
همچنین مدیر هم یک برداشت دفایی از یک خودکشی را دارد . اگر یک خودکشی در مدرسه روخ بدهد . سپس عکس العمل نشان می دهند و خودش را در این برنامه دخالت می دهد . نقش مهمی را که چنین برنامه پیشگری ایفا می کند تلاش اضافه معلمان زن و مرد است که آنها بر این عقیده هستند که به اندازه کافی وقت در اختیارشان نبوده است .
در نزد برنامه پیشگیری از نظر جنسیتی متفاوت می باشد دختران قبلا" نشانه هایی در مورد خودکشی دارند . دختران بیشتر کمک می گیرند و آماده هستند را جع احساس شان صحبت بکنند .
برنامه خودکشی پیشگری از خودکشی بایستی مداخله و پیشگیری را میسر بسازد .
جلوگیری
در نزد جلوگیری بایستی بنامه درسی متناسب باشد که آنها بتوانند برای دانش آموزان توانایی کاراسترتژی و مشکل غلبه کردن بر فشار روحی را تشریح کنند . و بایستی در مدرسه یک حال و هوای خوب با اتمسفر خوشایند ی بوجود آید. و در احساسشان سوالات زیر لمس شود :
چه کاری می توانی انجام بدهی وقتی که ملاحضه کردی دوست دختر و پسر خودت افکار خودکشی را دارد ؟ چگونه با او صحبت می کنی ؟ از چه کسی تقاضای کمک می کنی؟
اطلاعات معلمان زن و مرد بایستی همچنین بالا برود چونکه آنها فقط از طریق تئوری یاد می گیرند . بایستی شرایط موجود را بشناسند و در پیرامون خطرات خودکشی کودکان و نوجوانان آموزش ببیند
مداخله
شرط مداخله این است که دانش آموزان و معلمان شنات زوتری از خودکشی خطرناک کودکان و نوجوانان را داشته باشند دانش آموزی که در خطر است بایستی فورا" برایش مشاوره گذاشته شود . در اینجا نبایستی تمام معلمان در مدرسه یک دوره کامل بینند یک معلم می تواند کاملا" دوره آموزشی را ببیند و به دیگر معلمان پوشش بدهد بایستی یک تا بلو نوشته در اطاق معلمان نصب کنند با کاتالوگ نوشته شده و اینگونه می توان پی برد که چه کسی چه چیزی را برای حمایت کردن بیان بکند .
قبل از آن معلمان بایستی توانایی دقت کردن را داشته باشند در بحرانها و خطراتی که برای خودکشی ایجاد میشود را بطور مستقیم بتوانند راجع شان صحبت کنند .
معلمان زن و مرد نبایستی ازاین که ازیک عملی که نتوانستند آن را حل کنند وحشت کنند.
در یک گفتگو با یک شخص پر خطر بایستی این مطالب بدون هیچ قید و شرطی اجتناب شود :
خودش را شوکه نشان دادن – احساس مقصررا برانگیختن – با اعمال زور "سلاح" یا با چیزهای دیگری برداشتن – بطور کل اعتماد و اطمینان دادن اگر نمی توان آن راانجام داد.
دلیل های عقلانی در مخالف خودکشی را به اطلاع رساندن . اگر مشکل را کم شماردید شخص را تنها بگذارید .
با کمک یک قرارداد ضد خود کشی می توان شخصی که دچار خطر خودکشی شده است از حرکت باز دارد .
متن قرارداد:
من ...... دانش آموز درمدرسه .......مسئولیت را برای خودم قبول می کنم . من وظیفه دارم که کاری نکنم چیزی که برایم آسیب رسا ن می تواند باشد . من آماده هستم خانم / آقای در روانشناسی مدرسه –روانکار را تلفن بکنم شماره تلفن و آنها را جستجو کنم اگر من افکار خودکشی داشته باشم .
اگر من به او (زن و مرد ) نتوانم دسترس پیدابکنم . مراجعه می کنم به یک مرکز مشاوره- تلفن...
برگزیده ای از برنامه پیشگیری
برنامه پیشگری زیر درمدارس آمریکا و کانادا انجام می شود .
Adolescent Suicid Awareness Programm (ASAP)
Lifeline- Program
SCCOPE-Proram
که من ASAP را بطور دقیق شرح می دهم .
ASAP
با کمک ASAP بایستی کودکان و نوجوانان شناختی از اجتماع مدرسه راجع افسردگی و خودازبین بردن را برای خودشان بدست بیاوند و کمک بگیرند . آنها حتی بایستی تجربه داشته باشند به چه کسی بتواند مراجعه کنند . هدف این است که اعضا ء مدرسه راجع به تمام اتفا ق خودکشی و را جع به شناساندن یک خطر خودکشی توضیح بدهند. اداره سلامت و مدرسه و تمام مکانهای مشاوره بایستی همکاری نزدیک را داشته باشند . معلم بایستی بیشتر در مقام یک شخص قابل اعتماد و یک شریک موثر برای دانش آموزان دختر و پسر باشد و آن را به پیش ببردکه دانش آموزان بتوانند در شرایط بحرانی به آنها مراجع کنند.
گروه ضربتی ASAP معلمان هستند -والدین و دانش آموزان در حالی که یک آموزش برای بزرگسالان هم قبلا" لازم است که با کودکان و نوجوان کار بکنند . آموزش درگروه کتبی و با دستگاهای نظر سنجی تشکیل می شود . برای شما چند نکته ذکر شده که کارمندان مدرسه در نزد کودکان و نوجوانان دقت کنند.
1 تغییر رفتار در کلاس درس -2 افت راندمان -3 اجتناب از مدرسه -4 بی دقتی در درس -5 مشغول کردن افکار با مرک و کشیدن آن در نقاشی -6 تغییر رفتار اجتماعی -7 عقب نشینی در رفتار – 8 از بین بردن دوستی -9 نا مرتبی -10 اظهار بی توجهی کردن -11 اضافه وزن –کم وزنی .
قابل توجه است که اگر یکی از این علامتها را مشاهده کردید دلیلی بر خودکشی کردن نمی باشد چنانچه بیشتر مشاهده کردید علامت خطر می باشد .
کسی که در خطر خودکشی است اغلب برای تقاضای کمک می تواند اینگونه باشد :
1 من دیگر هیچ اشتباه ندارم -2 هرچه می خواهی انجام بده به من ربطی ندارد- 3 شما مرا از دست نمی دهید .
این پیش آمد برای کسی که تحت فشار است و حودش را حمایت میکند تا بتواند خودکشی را برای خودش حل بکند .
ناامید – 2 امتناع از نتیجه -3 تماس با پلیس -4 از دست دادن دوست دختر و پسر -5 مرک -6 جدایی از خانواده -7 طلاق .
والدین بایستی تهدید به خودکشی و تماه خبر های در رابطه با آن را جدی بگیرند والدین بایستی تماس با کودکان و نوجوانان را حفظ بکنند.
فرستنده مقاله:مسعود رجایی(مترجم زبان آلمانی)

نوشته شده توسط: پیمان کوره پز | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

برچسب ها: خودکشی در مدارس ، خودکشی ، روانشناسی خودکشی ، چرا خودکشی ، سعی در خودکشی ، خودکشی کودک و نوجوان ، علت خودکشی ،
https://www.mbusc.com.au/juniors/ahjsa
شنبه 31 فروردین 1398 02:43 ق.ظ
スーパーコピー時計
newtown casino for iphone
چهارشنبه 17 بهمن 1397 01:58 ق.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people think about worries
that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the
top and also defined out the whole thing without having side-effects ,
people can take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks
Foot Issues
شنبه 14 مرداد 1396 05:51 ق.ظ
Hi there, I discovered your web site via Google whilst looking
for a related subject, your site got here up, it appears
great. I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply changed into alert to your blog via Google, and located
that it's truly informative. I'm gonna be careful for brussels.
I will be grateful should you proceed this in future.
Many other folks will probably be benefited out of your writing.
Cheers!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:25 ق.ظ
Everything is very open with a clear clarification of the issues.
It was truly informative. Your site is very useful.
Many thanks for sharing!
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 10:54 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in truth used to be a enjoyment account it.
Look complicated to more introduced agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر